Rotační mycí hlavice

Home »  Potrubní armatury »  Rotační mycí hlavice

Rotační mycí hlaviceRotační mycí hlavice jsou určeny pro mytí úchovných a procesních tanků a uzavřených nádrží v systému CIP. Instalují se do vnitřního prostoru tanků pomocí mlékárenského šroubení, které je s hlavicí dodáno jako její součást.

Hlavice zajistí rozstřik mycího roztoku min.do průměru 3 metrů. Rotační část hlavice je uložena v dvojité drážce s nerezovými ložiskovými kuličkami. Hlavice rotuje samovolně a prakticky bez odporů tlakem proudu kapaliny – mycího roztoku. K tomu jsou v hlavici vhodně směrovány výřezy rozstřikovacích otvorů.

Hlavice je kompletně zhotovena z nerezové oceli tř. 17240.

Na podkladě požadavku zajistíme instalaci hlavice do tanků a uzavřených nádrží u Vás v provozu. Hlavice instalujeme též do ležáckých smaltovaných a nebo uponovaných tanků.

V potravinářských provozech řešíme nejen technologii zpracování surovin na výrobky, včetně energetických souborů, ale i kompletní systém sanitace technologického zařízení a potrubního technologického rozvodu v systému CIP. Vyrábíme automatické sanitační stanice pro libovolný rozsah technologie.