Deskový minipaster

Home »  Deskový minipaster

MinipasterPasterační stanice jsou sestaveny z jednotlivých částí: deskového pasteru samostatného, který je dokom­pletován vstupní uzavřenou bezplovákovou vyrovnávací nádržkou, výdržníkem, horkovodním uzavřeným ohřívacím okruhem, posilovým čerpadlem pro udržení přetlaku na straně pasterovaného mléka a nakonec systémem řízení.

Regulační okruhy teplot, průtoků, tlaku a koncent­race sanitačních roztoků jsou naprogramovány. Pasterační teplota a další vybrané parametry jsou v průběhu provozu digitálně zapisovány. Vstupní čerpadlo mléka je řízeno měničem frekvence od snímače průtoku.

Stanice jsou smontovány do rámu z nerezových profilů, ve výrobě jsou odzkoušeny základní funkce a jako celek jsou stanice transportovány a namontovány do dispozice u provozovatele. Montáž a uvedení do provozu pasteračních stanic provádíme bez omezení stávající výroby.

Toto je pouze vzorová pasterační stanice, parametry je možné měnit dle požadavku zákazníka.

 

MinipasterVýchozí parametry pasterační stanice mléka:

Jmenovitý průtočný výkon – 600 l/hod

Pasterační teplota – 85,0 °C

Doba výdrže – 30,0 s

Teplota chladící vody – 2,0 °C

Vstupní teplota mléka do pasteru – 10,0  °C

Výstupní teplota mléka z pasteru – 4,0 °C

Koeficient regenerace – 0,9

Příkon elektrické energie – 6,5 kW

Pasterační teplotu, průtok, výstupní teplotu je možné kdykoliv i v průběhu provozu zadávat dle požadavku technologa. Všechny parametry pasteru se novému zadání výkonu automaticky přizpůsobují.