Minimlékárna

Home »  Minimlékárna

Univerzální výrobníkUniverzální výrobník pro základní ošetření mléka a jeho zpracování na mlékárenské výrobky. Kompaktní zařízení umožňuje vychlazení nadojeného mléka, nebo jeho pasteraci s následným vychlazením na procesní teplotu, při které může probíhat další zpracování na např. zakysané mléčné výrobky – jogurty, kefír, zákys apod., nebo i tvarohy a sýry.
V nosném rámu ve tvaru pracovního stolu jsou umístěny dvě nerezové duplikátorové nádoby, o obsahu jedné 200 litrů. Každá nádoba je vybavena odklopným víkem a míchadlem s měnitelnými otáčkami a zajistí samostatný technologický proces včetně chlazení, ohřevu a temperance. Součástí rámu je kompaktní chladicí jednotka a akumulační nádoby na ledovou a horkou vodu.

Součástí výrobníku je i ovládací panel. Pasterační teplota je automaticky udržována v nastaveném rozsahu 72-85°C a zapisována. Teplota zchlazení je nastavitelná v rozsahu 4-45°C.

Hotový výrobek je vypuštěn spodním hrdlem do přistavené nádoby a nebo tvarožníku a dále upravován, nebo plněn do obalů a expedován do chladírny. Sýřenina je ručně harfována a po vytvoření a vyztužení zrna je vrchem nabírána a nalévána do tvořítek.

Po vypuštění je každá nádoba naplněna vodou s přísadou sanitačního prostředku a vymyta.

Příkon el.en. 380V: Ohřev (pro jednu nádobu) tj. 2 x 7.50 kW, ohřev druhé je blokován
Míchadlo (pro obě nádoby) tj. 2 x 0,55 kW
Chladicí agregát 0,59 kW
Regulace 0,55 kW
CELKEM 17,24 kW

Univerzální výrobník - panelOvládací a řídící panel je určen pro ovládání a řízení technologického procesu výrobníku. Vlastní panel je rozdělen na dvě nerezové skříně; RN442, rozměr 400x400x200 a RN341,5, rozměr 300x400x150. V RN442 jsou umístěny silové a reléové prvky pro celý výrobník a je zasazen do rámu výrobníku a v RN341,5 je ovládací s programovatelnými regulátory funkcí výrobníku a frekvenčními měniči míchadel pro každou nádobu odděleně a je umístěn vzhledem ke snadnějšímu přístupu ke klávesnici regulátoru na konzole ve výšce cca 1500 mm od podlahy. Konzola je uchycena k rámu výrobníku. Lze naprogramovat až 30 procedur technologického zpracování suroviny, přičemž každá procedura obsahuje až 15 kroků. Do paměti regulátoru je možné uložit časový a teplotní průběh každého procesu a následně jej vytisknout přes PC, nebo archivovat na paměťová media. Regulátor bude osazen kromě dvou hlavních výstupů pro start akčních členů chlazení a ohřevu, též 4 kontaktními výstupy pro ovládání prvků v technologii a dvěma digitálními vstupy pro blokační funkce.