Pasterační stanice

Home »  Pasterační stanice

Naše firma vyrábí a dodává 2 typy pasteračních stanic. Pro menší množství je vhodnější použití kotlového pasteru, ve kterém se dá nejen pasterovat, ale i následně vyrábět jednotlivé produkty. Pro větší množství je naopak vhodnější použití deskového pasteru, kde se využívá regenerace tepla a tímpádem má i nižší energetickou spotřebu.
Jednotlivé případy však posuzujeme individuálně dle jednotlivých požadavků zákazníka.

Deskový paster:
Pasterační stanice jsou sestaveny z jednotlivých částí: deskového pasteru samostatného, který je dokom­pletován vstupní uzavřenou bezplovákovou vyrovnávací nádržkou, výdržníkem, horkovodním uzavřeným ohřívacím okruhem, posilovým čerpadlem pro udržení přetlaku na straně pasterovaného mléka a nakonec systémem řízení.
Regulační okruhy teplot, průtoků, tlaku a koncent­race sanitačních roztoků jsou naprogramovány. Pasterační teplota a další vybrané parametry jsou v průběhu provozu digitálně zapisovány. Vstupní čerpadlo mléka je řízeno měničem frekvence od snímače průtoku.
Stanice jsou smontovány do rámu z nerezových profilů, ve výrobě jsou odzkoušeny základní funkce a jako celek jsou stanice transportovány a namontovány do dispozice u provozovatele. Montáž a uvedení do provozu pasteračních stanic provádíme bez omezení stávající výroby.
Toto je pouze vzorová pasterační stanice, parametry je možné měnit dle požadavku zákazníka.

Kotlový paster:
Univerzální výrobník pro základní ošetření mléka a jeho zpracování na mlékárenské výrobky. Kompaktní zařízení umožňuje vychlazení nadojeného mléka, nebo jeho pasteraci s následným vychlazením na procesní teplotu, při které může probíhat další zpracování na např. zakysané mléčné výrobky – jogurty, kefír, zákys apod., nebo i tvarohy a sýry.
V nosném rámu ve tvaru pracovního stolu jsou umístěny dvě nerezové duplikátorové nádoby, o ob-sahu jedné 200 litrů. Každá nádoba je vybavena odklopným víkem a míchadlem s měnitelnými otáčkami a zajistí samostatný technologický proces včetně chlazení, ohřevu a temperance. Součástí rámu je kompaktní chladicí jednotka a akumulační nádoby na ledovou a horkou vodu.
Součástí výrobníku je i ovládací panel. Pasterační teplota je automaticky udržována v nastaveném rozsahu 72-85°C a zapisována. Teplota zchlazení je nastavitelná v rozsahu 4-45°C.