Referenční list

Home »  Referenční list

MVL Štefánek – výroba a dodávka průtočného pasteru o výkonu 600l/hod spolu s příhřevem pasterovaného mléka na teplotu do 45stC.

Radek Kubeš – Česká Bělá – výroba celonerezového schodiště s brankou, výška cca 3m.

M.A.T. Matoušková s.r.o. – zpracování dokumentace pro pasteraci nemocničních kalů v nemocnici na Bulovce.

Biona Jersín s.r.o. – dodávka technologie pro výrobu foukaných olejů spolu s vytápěním haly odpadním teplem vzniklým při výrobě. Dodávka míchací nádrže na oleje o celkovém objemu 3000m3 včetně vážení a dávkování jednotlivých složek, dodávka míchací nádrže olejů o objemu 3000ltr včetně ohřevu a vážení.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. – dodávka rotačního šrotovníku na bramborové slupky.

ZETA – Ing. Vladimír Tatíček – výroba nerezových děrovaných bubnů určených pro pračku zeleniny.

Lihovar Karviná – výroba a dodávka s následnou montáží externího trubkového výměníku pro ohřev lihovarských výpalků.

Stáčírna SELIKO Bruntál – dodávka sanitačního systému CIP – typ SAN OK Desan zabezpečující sanitaci souboru výroby a skladování sirupů, příjmů a úchovy vody, včetně sanitace svozných autocisteren, sanitace sodamixu a plniče, včetně potrubních rozvodů. Pro sanitaci sodamixu a plniče jsou navrženy speciální programy.

Pivovar REBEL Havlíčkův Brod – sanitace potrubí ležáckého sklepa, naplavovacího křemelinového filtru italské fy PADOVAN, stáčecích pivních tanků. Pro sanitaci filtru je vytvořen speciální program.

Stáčírna kojenecké vody v AQUA-SAG Doksy – montáž příjmu a úchovy kojenecké vody, včetně sanitace, italské linky na plnění do PET lahví, včetně saturátoru.

DELTA progress Hradec Králové – zajištění sanitace souborů výtluku vajec a slazení vaječných melanží, tj.. tanků a technologického potrubí. Sanitační postupy jsou zpracovány a naprogramovány s ohledem na zvýšené nároky hygieny při zpracování vajec.

SELIKO Bruntál – výroba nápoje BEST na námi projektovaném, dodaném a namontovaném zařízení-včetně výroby tekutého cukru, pasterizace, sanitace, systému řízení, měření, regulace a dalších pomocných souborů. Nápoje jsou stáčeny na zařízení fy. TETRA PAK. Systém řízení je decentralizován a komunikuje v síti. Sanitační stanice zde pracuje v podřízeném režimu všech souborů, které sanituje. Akce je realizována jako finální dodávka Desan, včetně programů a zprovoznění.

Pivovar JEŽEK – ZWETTLER Jihlava – zabezpečení koordinace a dodávek rekonstrukce a modernizace strojně-technologického zařízení výrobních a pomocných souborů v pivovaru Jihlava. Montáž dle projektu, zpracovaného naší firmou. Chlazení mladiny, potrubní rozvody CKT, filtrace, chladící systém fy Linde, silová elektroinstalace, měření a regulace. Sanitace CK tanků fy Hinke, filtrace fy Filtrox a Seitz, stáčecích tanků a potrubních rozvodů – sanitační stanicí SAN OK.

PARMAZÁN Litovel – Tři Dvory – dodávka strojně – technologického zařízení pro výrobu sýra, příjem mléka a ošetření smetany, pasterizační stanice, technologického potrubí, chlazení, silové elektroinstalace, sanitační stanice typ SAN MINI, včetně projektu, montáže a zajištění servisu.

TOMA nápoje Nehvizdy – zabezpečení souborů zařízení pro přípravu a stáčení ovocných nápojů, včetně projektu. Dodávka dvou sanitačních stanic CIP – typ SAN OK, potrubních rozvodů, snímačů fyzikálních veličin, systému řízení, silové elektroinstalace; montáž, zprovoznění a servis. První sanitační stanice zajišťuje sanitaci tanků a potrubí přípravy nápoje, včetně dvou plničů TETRA PAK. Stanice rovněž provádí ovládání funkcí tanků na přípravu nápoje. Druhá sanitační stanice zajišťuje sanitaci tanků a potrubí přípravy nápoje pro plnění do PET lahví. Provádí i sanitaci sodamixu a plniče.

Mlékárna Čejetičky – vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizačního projektu pro dodávku a montáž první etapy rekonstrukce a modernizace technologického zařízení provozních souborů: Příjem mléka, úchovné a příjmové tanky, potrubní rozvody, pasterizace, včetně silové el. instalace, měření a regulace. Provozní soubory jsou dodány firmou Desan jako generální dodávka, včetně řídícího systému. Sanitační stanice zajišťuje automatickou sanitaci svozných autocisteren. Přejímá i řízení provozního souboru úchovy mléčných výrobků. Řídící systémy jednotlivých provozních souborů jsou zprovozněny jako síť programovatelných automatů. V druhé etapě je zajištěna dodávka a zprovoznění druhé sanitační stanice SAN OK, včetně rekonstrukce potrubního systému provozních souborů úchovy ošetřeného mléka, máslárny, tvarohárny a plnírny.

UNIČOV – Výroba kyseliny mléčné – originální a světově unikátní biotechnologický postup výroby kyseliny mléčné. Spojuje v sobě klasický fermentační proces s nejmodernější technologií filtrace a purifikace, spočívající v použití elektrodialyzačního zařízení osazeného bipolárními membránami. Vlastní proces konverze mléčnanu sodného v kyselinu mléčnou probíhá bezodpadovým způsobem. Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž strojně technologického zařízení provozních souborů přípravy fermentačního media, sterilace, fermentace, zahušťování kyseliny mléčné, sanitační stanice SAN OK, chlazení, neutralizace odpadních vod, potrubních rozvodů technologických a energetických. Systém řízení provozních souborů je decentralizován a komunikuje v síti. Je naprojektován, vyroben, dodán včetně prvků MaR, naprogramován a zprovozněn jako finální dodávka Desan.

NEALKO Olomouc – vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž strojně technologického zařízení linek, včetně potrubních rozvodů, chlazení a sanitace, silové el. instalace a MaR.
1. Linka na stáčení limonád do 1,5 a 2 lt. PET lahví s kapacitou 4 000 ks/hod.. Rekonstrukce SX 150.2 na stroj tříkotlový řízený programovatelným automatem s japonskou elektronikou – ovládání a komunikace s obsluhou (informace, probíhající pracovní parametry atd.) se provádí z operátorského panelu.
2. Linka na stáčení sirupů do 0,7 lt. PET lahví s kapacitou 2 000 lah./hod..
3. Stáčení sirupů do 3 lt. kanystrů o výkonu 250 ks/hod. s možností objemu plnění 5 lt. a 10 lt.

TOMA Teplice nad Metují – zajištění jímání zdroje podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody. Osazení vrtů ponornými čerpadly v celonerezovém provedení. Dodávka a montáž potrubních nerezových rozvodů, silového rozvaděče, měření a regulace jakož i dalších komponentů pro zprovoznění linky KRONES.

Mlékárna Bohušovice – rekonstrukce výrobního zařízení pasterovny s propojením pasterů na ovládací a řídící panely vybavenými mikropočítačovými systémy, nově vybudovaný soubor úchovy smetany, dodávka nerezových nádrží, úpravy potrubních rozvodů, úprava sanitační stanice se zabudováním čerpadel DESAN.

SANTA nápoje Krnov – vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž strojní technologie, včetně potr. rozvodů. Do souboru je zařazen deskový paster Alfa Laval s ovládacím a řídícím panelem umožňujícím chod zařízení nezávisle na obsluze a chladící jednotka RAB 0292/SC dovybavena zařízením DESAN.