Externí trubkový vařák výpalků

Home »  Externí trubkový vařák výpalků

Externí vařák Externí trubkový vařák je určen pro ohřev lihovarských výpalků vně záparové kolony. Ohřev výpalků je proveden nepřímo párou v trubkovém nerezovém výměníku, kondenzát je odveden tlakově zpět do kotelny.

Toto řešení má, oproti ohřevu výpalků přímou parou v patě záparové kolony, tyto výhody.

  • Výrazná úspora spotřeby páry vracením horkého kondenzátu zpět do kotelny.
  • Snížení spotřeby vody pro napájení kotelny.
  • Výpalky nejsou naředěny kondenzátem.
  • Jednoduchá údržba a čistitelnost.
  • Možnost aplikace chemického čištění v uzavřeném okruhu.

Externí trubkový vařák, je konstruován jako trubkový ohřívač sestavený z duplikátorových modulů. Stavebnicový systém výměníku umožňuje variabilitu tepelného výkonu. Výměník je rozebíratelný, proto v případě napálení je možné kontrolovat eventuelně i mechanicky čistit vnitřní povrch jednotlivých trubkových modulů. Propojení jednotlivých modulů je provedeno pomocí trubkových oblouků. Sestava trubkových modulů je zavěšená na nosné konstrukci a opatřena tepelnou izolací.

Množství páry potřebné pro ohřev výpalků na žádanou hodnotu reguluje automatický elektromagnetický parní ventil. Cirkulaci výpalků přes výměník zajišťuje výkonné nerezové odstředivé čerpadlo.

Orientační výpočet úspor:
Při nástřiku 2 700 litrů zápary/hod
Ohřev výpalků z 96°C na 110°C
Parametry syté páry: p = 0,32 MPa
TP = 139 °C
Teplota kondenzátu: TK = 105 °C
Cirkulace výpalků QV = 43 m3/h
Spotřeba syté páry: 950 kg/h

Úspora páry ve vrácení kondenzátu do kotelny: 124 kg /h
Cena 1 tuny syté páry 860,- Kč
Úspora na páře při třísměnném provozu je za měsíc 76 700,- Kč