Léčba nepříjemné rýmy


Už dlouhé mÄ›síce Vás provází nepříjemnÄ› ucpaný nos, neustálá rýma a také bolesti hlavy? V nedávné dobÄ› jste se zaÄali potýkat také s poruchami spánku, chrápáním a také ztrácíte energii, kterou jste dříve pÅ™es den mívali? To by mohla mít na svÄ›domí chronická rýma, která by mohla vést až k tomu, že ztratíte Äich. Neváhejte proto a objednejte se na vyÅ¡etÅ™ení na plzeňskou kliniku, kde mají kvalitní vybavení jako jsou například endoskopická instrumentária a laserová vlákna. NaÅ¡e nabídka je skuteÄnÄ› zajímavá a léÄba rýmy s námi bude rychle za Vámi!

Průběh zákroku

A jak vypadá takový průbÄ›h zákroku, když se zaÄne léÄba rýmy? Pokud se jedná o zduÅ™enou sliznici, staÄí, aby se pacient položil na lehátko a po umrtvení sliznice mu bylo zavedeno laserové vlákno, s jehož pomocí se odpaří pojiva pod sliznicí. Díky tomuto zákroku se pÅ™i hojení vytvoří místo v nosní dutinÄ› a tím pádem dojde ke správnému průchodu vzduchu v tÄ›chto místech. Nejedná se o žádnou krvavou operaci a nesetkáte se ani s problémy jaké se vyskytovaly v minulosti, například strupy nebo krusty tvoÅ™ené v nose.