Znáte svůj biologický věk?

Biologické stáří je údaj vypovídající, jak jsme staří biologicky oproti chronologickému věku, který se počítá od roku našeho narození. Na biologický věk má vliv zejména životní styl a to, jak ke svému tělu přistupujeme. Záleží tedy na tom, jak se o své tělo staráme a co mu dopřáváme. Jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. Od toho se potom odvíjí, zda stárneme rychleji nebo pomaleji, než bychom měli.
Pozitivní vliv na snížení biologického stáří, tedy jakési omlazení těla, má třeba saunování nebo otužování ve formě vystavování organismu chladu. Naopak zrychlené biologické stárnutí může souviset i s nepřiměřenou těžkou fyzickou námahou.
Žena sedící na louce
Ovšem pozor, přiměřená aktivita a sport, tělu jak známo prospívají. Snižováním biologického věku zdravou životosprávou si vlastně snižujeme pravděpodobnost, že nás potká některá z chorob, ke které bychom měli ve vyšším chronologickém věku predispozice.
Testy na určení biologického věku nově používají například forenzní genetici, kteří pomocí něj odhadují věk neznámého pachatele trestného činu. Metody měření jsou v současné době velmi přesné a dokáží určit věk s odchylkou asi 1,5 roku. Otestovat biologický věk lze v České republice přes genetickou laboratoř nemocnice Na Bulovce. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně složitý proces, posílá nemocnice vzorky k otestování do Spojených států, kde je to lépe vybavená laboratoř.
DNA matice
Tam také postup testování vyvinuli. Test se provádí odběrem krve nebo moči a je tedy bezbolestný. Vzorky je možné také odebírat pravidelně, třeba po roce a zjisti tak nějaký vývoj, pokrok nebo pokles ve vašem biologickém věku. Můžete tak už dnes naprosto přesně změřit, zda Vaše snažení a zdravý životní styl nesou nějaké ovoce. Ve chvíli, kdy biologický věk předbíhá ten chronologický, je to špatně a velmi vzrůstají různá zdravotní rizika.