Předně-mobilní indexace jde dopředu

Zpráva pro všechny, kteří ještě nepřešli na mobilní verze svých webových stránek – vyhledávače nyní začínají klást důraz na stejný obsah napříč různými verzemi. Co to tedy znamená?
mladá slečna telefonuje při odpoledním obědě

Mobilní svět pro mobilní lidi

Internet se stává čím dál více uzpůsoben pro mobilní zařízení, tedy telefony, tablety a další přenositelná zařízení, která mají zákonitě jiné parametry prohlížení webových stránek, než klasické počítačové zobrazení. Předně-mobilní indexování se začalo rozšiřovat někdy v roce 2018 a nyní je výchozí nastavení vyhledávače nastaveno právě na mobilní verze, a teprve tehdy, pokud webová stránka nemá mobilní verzi, přistupuje https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ms366715(v%3Dvs.100).aspx ke staré počítačové verzi. Pro řadu vlastníků webových stránek to znamenalo přechod z optimalizace pro počítačové zobrazení na mobilní. Přeci jen, seo optimalizace stránek se musela poněkud změnit, protože to zkrátka není to samé. Už jen proto, že na telefonech vyhledáváme nejčastěji. Celé vyhledávání je však značně odlišné od počítačového zobrazení, o tom si však povíme v jiném článku.
dvojice slečen si prohlíží výsledky na mobilu
Dnes se budeme zabývat tím, že vyhledávače konečně upřednostňují, když má webová stránka stejný obsah jak pro ty uživatele s mobilními zařízeními, tak pro ty s počítačovou verzí. Tohle je velice důležitý fakt, protože častokrát se stávalo, že webové stránky měly odlišný obsah napříč různými verzemi, aniž by to mohli uživatelé zjistit, což vedlo k menším rozporům. Nyní vyhledávače jasně vzkazují – sjednoťte si obsah, milí tvůrci a vlastníci. A je to ostatně dobře, protože se předejde celé řadě problémů.

Vlastníci by tedy měli zpozorněn a patřičně se připravit, měli by udělat pořádnou revizi obou verzí svých webových stránek a optimalizovat obsah tak, aby byl nejen připraven pro zapsání do indexu vyhledávače, ale aby byl také sjednocený. Je na pováženou, zda-li bude tohle jeden z hodnotících faktorů pro algoritmy vyhledávání, pravděpodobně asi ne, určitě to ale nebude na škodu a bude preferována stránka se sjednoceným obsahem.