Západní kultura

V rámci kultury bychom se mohli podívat na divadlo, televizi, koncerty a kulturní památky, kterých je v Čechách hojnost.
 
Chtěli bychom se ale v tuto chvíli podívat na kulturu jako na celek – způsob dívání se na svět a postoj k němu.
 
umělci

Zábava
 
V západním světě se zdá, že tíhneme víc a víc k pasivní zábavě. Je tady sice pořád dost lidí, kteří tvoří – naštěstí – protože bez nich by pasivní zábava nemohl existovat. Nepřísluší nám soudit úroveň současné zábavy, ale faktem zůstává, že už od dětství je v našich životech více pasivní než aktivní zábavy. Sedíme u televize, nebo sledujeme videa na youtube v lepším případě zajdeme do divadla či kina, ale už méně si doma zpíváme, hrajeme s dětmi vlastní divadlo, malujeme společně obrázky atd. Zkrátka stáváme se více konzumenty než tvůrci.

děti
 
Orientace na individuální úspěch
 
Ve studiu a práci jsme velmi orientovaní na osobní úspěch. Není nic špatného na tom být úspěšný a něčeho v životě dosáhnout. Naopak. Ale může být nesmírně stresující snažit se být vždy a za všech okolností nejlepší a velmi těžko snášet prohru. Mít sportovního ducha by byla zlatá střední cesta. Snažit se být nejlepší, ale zároveň dokázat být druhý nebo i poslední. A to poslední místo vzít jako výzvu. Ty nejlepší týmy se neskládají z těch, co chtějí za každou cenu individuálně vyniknout, ale z těch, co chtějí vyniknout jako celek, jako tým.
 
Jsme „Jájisti“?
 
Možná jste si všimli, že východní kultury bývají v postoji ke druhým lidem otevřenější, přátelštější. V západní kultuře někdy tento prvek trochu postrádáme. Ne, že by zcela vymizel smysl pro pomoc bližnímu, ale začíná převažovat duch osobní zodpovědnosti (který je pro život nezbytný) a zaostává duch spoluzodpovědnosti (který je ale do určité míry také nezbytný). Je třeba rozlišovat, kdy člověk potřebuje podat pomocnou ruku a kdy je lepší nechat to na něm samém. Ve skutečnosti, kdo z nás může říci, že se dopracoval úspěchu úplně sám? Bez podpory rodiny, přátel, spolupracovníků? Koneckonců téměř každý člověk prezentující svůj úspěch, kromě jiného jmenuje ty, bez kterých by nikdy nedošel tam, kde dnes je.

dítě
 
Na co bych neměli zapomínat?
 
·         Zábava, kterou si sami vytvoříme, rozvíjí  mnohem víc naše schopnosti a talenty, než zábava, kterou nám připravili jiní
·         Dobrý tým je silnější než ten nejlepší jednotlivec
·         Nežijeme sami a v životě nejde jen o nás